پمپ آب

پمپ وسیله‌ای مکانیکی برای انتقال مایعات از طریق افزایش فشار جریان است که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و آن را به سیالی که از آن عبور می‌کند، انتقال می‌دهد.
این انرژی باعث افزایش فشار و جابجایی سیال می‌شود. از پمپ‌ها برای جایجایی مایعات از طریق سیستم لوله‌کشی یا هیدرولیک به ارتفاعی بالاتر یا پایین‌تر استفاده می‌شود.
پمپ‌ها انواع فراوانی دارند که در زمینه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و خانگی استفاده می‌شوند و بر اساس ویژگی‌های مختلف دسته‌بندی می‌شوند. یکی از انواع دسته بندی پمپ‌ها را به دو دسته‌ی کلی دینامیکی و جابه‌جایی مثبت تقسیم می‌کند.

پمپ‌های دینامیکی: در پمپ‌های دینامیکی انتقال انرژی به سیال به صورت دایمی صورت می‌گیرد. این پمپ‌ها خود به سه دسته‌ی پمپ‌های گریز از مرکز یا سانتریفیوژ، پمپ‌های محیطی و پمپ‌های خاص تقسیم می‌شوند.
انواع پمپ آب خانگی و ساختمانی، پمپ لجن کش، پمپ کف کش، پمپ فاضلاب، پمپ شناور، پمپ خودمکش، پمپ طبقه‌ای و پمپ صنعتی در این دسته طبقه‌بندی می‌شوند.
اجزای اصلی پمپ‌های گریز از مرکز الکتروموتور، کوپل، هاوس برینگ، مکانیکال سیل و پروانه‌های پمپ هستند.

اجزای پمپ سانتریفیوژ (گریز از مرکز)

اجزای یک پمپ سانتریفیوژ (گریز از مرکز)

 

پمپ‌های جابجایی مثبت: در پمپ‌های جابجایی مثبت انتقال انرژی به سیال به صورت متناوب یا دوره‌ای است. این پمپ‌ها به دو دسته‌ی پمپ‌های رفت و برگشتی و پمپ‌های چرخ‌دنده‌ای تقسیم می‌شوند.
انواع پمپ‌ دنده‌ای، پمپ دیافراگمی، پمپ پیستونی، پمپ شیمیایی، پمپ مگنتی، پمپ پریستالتیک و لوب پمپ در این دسته طبقه‌بندی می‌شوند.