پمپ روغن داغ MAS

پمپ روغن داغ MAS

  • Capacity Range (m³/h) : 10…400
  • Head Range (m) : 5…100
  • Operating Pressure : 16
  • Operating Temperature (°C) : 100…350
  • Motor Speed Range (d/d) : 1500…3000
  • Suction Flange ; DN 40…DN 125
  • Discharge Flange : DN 32…DN 100