پمپ روغن داغ NORM

پمپ روغن داغ NORM

  • Technical Data Discharge Port Range : DN32 – 150 mm
  • Capacity : 450 m3 /h
  • Total Head : 105 m
  • Speed : 1450 rpm – 2900 rpm
  • Temperature : Max. 320 °C
  • Temperature : Max. 320 °C
  • Temperature : Max. 320 °C
  • Cooling Method : With air
  • Casing Pressure : 16 bar