گیربکس حلزونی چینی

گیربکس حلزونی چینی NMRV به دلیل شکل ظاهری مطلوب برای جاگذاری در کمترین فضا، کارایی بالا و قیمت مناسب، در صنایع و ماشین آلات کوچک و بزرگ استفاده می‌شود.

gear_worm
این گیربکس‌ها در نسبت‌های ۱:۳۰ تا ۱:۶۰ قابلیت عدم برگشت‌پذیری دارند که در بالابرها و کانوایرهای شیب‌دار این ویژگی مورد استفاده است.
گیربکس حلزونی چینی به دلیل امکان نصب آسان در حالت‌های مختلف بسیار مورد توجه است.
این گیربکس‌ها با پوسته چدنی و آلومینیومی عرضه می‌گردند.
گیربکس حلزونی چینی با نام‌های دیگری مثل گیربکس حلزونی کتابی، گیربکس Worm، گیربکس NMRV و گیربکس کتابی شناخته می‌شود.

Chinese-Helical-Worm-Gearbox-NMRV

برخی از کاربردهای گیربکس حلزونی چینی

  • گیربکس بالابر
  • گیربکس کانوایر
  • گیربکس نوار نقاله
  • گیربکس میکسر
  • گیربکس صنایع بسته بندی
  • گیربکس کاشی و سرامیک

لیست قیمت گیربکس حلزونی چینی و مشخصات فنی

برای مشاوره فنی و سفارش کالا با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمتمشخصات فنیابعاد و اندازه‌ها
تیپ
لیست قیمت گیربکس حلزونی چینی NMRV
قیمت (ریال)

۳۰

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

۱.۳۰۰.۰۰۰

شافت ورودی ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۹ ۹
شافت خروجی ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴

۴۰

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

۱.۴۰۰.۰۰۰

شافت ورودی ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۱ ۱۱ ۱۱
۱۱ ۱۱
شافت خروجی ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸

۵۰

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

۲.۰۵۰.۰۰۰

شافت ورودی ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۴ ۱۴ ۱۴
۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴
شافت خروجی ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵

۶۳

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

۲.۶۰۰.۰۰۰

شافت ورودی ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹
۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۴
شافت خروجی ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵

۷۵

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

۳.۶۰۰.۰۰۰

شافت ورودی ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۱۹
۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
شافت خروجی ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸

۹۰

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

۴.۹۵۰.۰۰۰

شافت ورودی ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۴ ۲۴ ۲۴
۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
شافت خروجی ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵

۱۱۰

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

۷.۶۰۰.۰۰۰

شافت ورودی ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۴ ۲۴
شافت خروجی ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲

۱۳۰

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰
۱۱.۰۰۰.۰۰۰
شافت ورودی ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸
شافت خروجی ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵

 

قیمت فلنج خروجی گیربکس حلزونی چینی (ریال)
تیپ
۳۰
۴۰
۵۰
۶۳
۷۵
۹۰
۱۱۰
فلنج خروجی کوتاه
۹۰.۰۰۰
۱۳۰.۰۰۰
۱۶۰.۰۰۰
۱۸۰.۰۰۰
فلنج خروجی بلند
۱۵۰.۰۰۰
۱۹۰.۰۰۰
۲۲۰.۰۰۰
۲۶۰.۰۰۰
۳۲۰.۰۰۰
۵۲۰.۰۰۰