گیربکس‌های صنعتی مانند سایر تجهیزات ممکن است دچار خرابی و عیوبی شوند که در صورت عدم توجه به عیب یابی گیربکس و رفع آن‌ها، می‌تواند خسارت زیادی به مجموعه وارد شود. این عیوب می‌توانند دلایل متعددی داشته باشند که بررسی و رفع آن‌ها توسط نیروی متخصص امکان‌پذیر است.
همچنین روش و کیفیت ساخت چرخ‌دنده ها، پوسته و پوشش آن، اتصالات، یاتاقان و دیگر اجزای گیربکس، خصوصاً کیفیت چرخ دنده ها، روانکار ها و شفت ها موجب افزایش راندمان و کارایی گیربکس و کاهش دمای کارکرد (پرت حرارتی) و نویز (پرت صوتی) می‌گردد.
توجه به این نکته ضروری است که در بسیاری از موارد خرابی و بروز مشکلات مختلف در گیربکس‌ها به دلیل عدم انتخاب صحیح گیربکس با توجه به فاکتورهای فنی و مهندسی است.

عیب یابی گیربکس

جدول راهنمای عیب یابی گیربکس

در جدول زیر پنج مورد از عیوب و مشکلات گیربکس های صنعتی و دلایل و راه‌‌های رفع آن‌ها بیان شده است:

عیوب دلایل راه‌حل
صدای غیرعادی مقدار کم روان‌کار
خرابی خار و یا جاخار
اشکال در دستگاه

وجود جرم خاجی در گیربکس
خرابی اتصالات ورودی و خروجی
شل بودن محل نصب گیربکس
تراز نبودن سطح نصب گیربکس
آسیب دیدگی در برینگ
آسیب دیدگی در چرخ دنده
بالا بودن دمای محیط

مقدار روغن را تا نیمه پوسته تنظیم کنید.
خار را تعویض کنید. خارها باید استاندارد و کاملا بدون لقی باشند.
اتصالات، یاتاقان بندی، ریل ها، راهنماها و سایر اجزای دستگاه را بررسی و از درست بودن کارکرد آن‌ها اطمینان حاصل کنید.
روغن را تخلیه و پوسته گیربکس را پس از شستشو دوباره از روان‌کار پر کنید.
اتصالات ورودی گیربکس محکم شده و یا درصورت نیاز تعویض شوند.
پیچ‌ها را محکم و یا در صورت نیاز تعوض کنید.
سطح گیربکس را نسبت به دستگاه تراز کنید. در صورت نیاز از تکیه گاه و شیم استفاده کنید.
برینگ باید عوض شود.
چرخ دنده باید عوض شود.
از روغن با ویسکوزیته بالاتر استفاده کنید.
لرزش غیر عادی شل بودن محل نصب گیربکس
شل بودن یا خرابی اتصالات ورودی
خرابی خار و یا جا خار
وجود جرم خارجی در گیربکس
آسیب دیدگی برینگ
آسیب دیدگی چرخ‌دنده
پیچ‌ها را محکم کرده و در صورت نیاز تعوض کنید.
اتصالات ورودی گیربکس محکم شده و یا در صورت نیاز تعویض شوند.
خار را تعویض کنید. خارها باید استاندارد و کاملا بدون لقی باشند.
روغن را تخلیه و پوسته گیربکس را پس از شستشو دوباره از روانکار پر کنید.
برینگ باید عوض شود.
چرخ‌دنده باید عوض شود.
دمای زیاد گیربکس بار بیش از حد یا اشتباه در محاسبه ی ضریب کار
مقدار روان کار کم یا زیاد
استفاده از روان کار نا مناسب
دمای زیاد محیط
ضریب ایمنی را به کمک کاتالوگ بررسی کرده و در صورت لزوم گیربکس بزرگ‌تری را جایگزین کنید.

مقدار روغن را تا نیمه پوسته تنظیم کنید.
از روغن‌های معرفی شده در کاتالوگ استفاده کنید.
از روغن مناسب دماهای بالا استفاده کنید و در صورت نیاز گیربکس بزرگتری را جایگزین کنید.

دمای زیاد برینگ‌ها بار شعاعی زیاد است.

مقدار روان کار کم است.

بار شعاعی گیربکس را کم کنید.
از یاتاقان بندی مناسب استفاده کنید.
در صورت نیاز گیربکس بزرگتری را جایگزین کنید.
مقدار روان کار را به حد مناسب برسانید.
نشت روغن نامناسب بودن حالت نصب با جای درپوش های روغن
شل بودن درپوش‌های روغن
زیاد بودن سطح روغن
خرابی درپوش‌های روغن
خرابی کاسه نمدها یا واشرهای جرزگیر
محل درپوش روغن را کنترل و اصلاح کنید.

درپوش‌های روغن را سفت کنید.
سطح روغن را تا نیمه پوسته گیربکس کم کنید.
درپوش‌های روغن را عوض کنید.
کاسه نمدها و یا واشرها را عوض کنید.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *